Koppel wint rechtszaak tegen weigering rijbewijs in te wisselen

Het echtpaar kwam in september 2019 naar Ierland om asiel te zoeken, en hun verzoek om internationale bescherming moet nog worden verwerkt. Een vrachtwagenchauffeur en zijn partner die geen toestemming kregen om hun Zuid-Afrikaanse rijbewijzen in te wisselen voor Ierse rijbewijzen omdat ze asielzoekers waren, hebben een bezwaar tegen de beslissing van het Hooggerechtshof gewonnen.

Verzoek in behandeling

Het koppel kwam hier in september 2019 om asiel aan te vragen en hun verzoek om internationale bescherming moet nog worden behandeld. Ze beweerden dat de Road Safety Authority (RSA), via de National Driving Licence Service, hen discrimineerde bij het inwisselen van het rijbewijs.

Onder recente wetswijzigingen waardoor asielzoekers na negen maanden (nu zes maanden) mogen werken, hebben ze een aanvraag ingediend om hun Zuid-Afrikaanse licentie in te wisselen, maar werden ze geweigerd omdat ze geen geldige verblijfsvergunning hadden. Gratis motor theorie oefenen online is mogelijk? Het echtpaar, vertegenwoordigd door KOD Lyons Solicitors, spande een rechtszaak aan tegen de RSA, de minister van Transport, Toerisme en Sport en de staat wegens discriminatie.

 

Discriminatie

De RSA zei dat de ingezetenschapsvereiste voor een rijbewijs vereist is om uitvoering te geven aan een rijbewijsrichtlijn van de Europese Unie. Hij ontkende dat er sprake was van onrechtmatige discriminatie. Het echtpaar voerde aan dat de RSA de voorschriften van de Wegenverkeerswet van 2006 (licentieverlening aan bestuurders) verkeerd had geïnterpreteerd door te zeggen dat het paar een hogere vorm van ingezetenschapsvereiste heeft dan enige andere inwoner van het land.

De zaak was de leidende zaak voor een aantal soortgelijke zaken. De Irish Human Rights and Equality Commission was amicus curiae – assistent van de rechtbank – in de zaak en pleitte ter ondersteuning van het paar. Op vrijdag ontdekte de heer Mark Heslin dat de kwestie van de immigratiestatus niet voorkomt in de relevante EU-richtlijn of in de 2006 Licensing of Drivers Regulations die de richtlijn omzetten. Het kwam ook niet voor in 2016-regels die de wijziging van het formulier voor een vergunning introduceerden, zei hij.

 

De enige verwijzing in de checklist van het laatste formulier is het zogenaamde bewijs van verblijfsrecht

Er was niets in de regelgeving dat een vereiste creëerde voor wat de RSA “reguliere immigratiestatus” noemde, zei hij. Het echtpaar heeft een wettelijk recht om in deze staat te verblijven totdat hun verzoek om internationale bescherming is beoordeeld. Uit het bewijs blijkt dat ze normaal gesproken in deze staat verblijven, in die zin dat ze hier gewoonlijk wonen.

 

Volgens de 2006-regelgeving is het de “gewone verblijfplaats” die een aanvrager moet aantonen, niet “de reguliere immigratiestatus, wat die uitdrukking ook mag betekenen”, zei de rechter. Het was een uitdrukking die nergens in de richtlijn, de Wegenverkeerswetten of de 2006-verordeningen voorkomt, zei hij.

Hij verwierp als onjuist de stelling van de RSA dat de definitie in de regeling van “gewone verblijfplaats” alleen beperkt was tot situaties “waar een persoon zijn gewone verblijfplaats zal hebben wanneer hij op meer dan één plaats woont”.

 

Minimumvereiste

De relevante verordening interpreteren als een minimumvereiste – in termen van dagen of jaren – waaronder niet kan worden gezegd dat een persoon een normale verblijfplaats heeft, “zou ook gewelddadig zijn aan de woorden die in de verordeningen van 2006 werden gebruikt”, zei hij.

Zodra een vergunningaanvrager de hindernis heeft genomen dat zijn normale verblijfplaats niet onwettig is, zou het de letterlijke betekenis van de woorden die in de 2006-regelgeving worden gebruikt, “verder gaan dan het breekpunt”.

Hij was er volledig van overtuigd dat het paar recht had op een verklaring dat de regelgeving hen niet verplicht om verder verblijfsrecht vast te stellen dan ze nu hebben. overzicht slagingspercentage CBR is positief. Ze hadden recht op een bevel tot vernietiging van het besluit van november 2019 om hun licenties niet in te wisselen, zei hij.